Mạ Titan ( lớp mạ PVD tiên tiến)

Nguyên lý mạ PVD
July 21, 2017
Các mục kinh doanh
July 21, 2017

Việt Nam cần một mô hình mới cho phát triển công nghiệp phù hợp với điều kiện của một đất nước đang phát triển và hội nhập.

Công ty cổ phần hữu hạn khoa học kỹ thuật Thuận Hữu chuyên khai thác nghiên cứu xử lý bề mặt bằng kỹ nghệ mạ, đã du nhập kỹ thuật xi mạ và máy móc thiết bị chân không của các nước tiên tiến, cộng với thành quả tự nghiên cứu của công ty, đã đầu tư hàng trăm triệu Tân Đài Tệ, thêm vào dây chuyền các tổ hợp máy mới, gia công phục vụ cho khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng sản xuất. Nay đã thực hiện mạ TiN、TiC、TiCN. CÔng ty có kỹ thuật xử lý mạ cứng bề mặt công nghệ cao—-cách mạ chân không vật lý (Physical Vapor Deposition, gọi tắt là PVD)

3673 Comments